Lunsjprat: dansehistorieforedrag med Sigrid Ø. Svendal

Historisk riss over dansekunstens utvikling i Norge

Når skjer dette?

3. juni / 12:00

Hvor skjer dette?

Schous Kulturstasjon

I dette foredraget vil historiker og daglig leder ved Danseinformasjonen, Sigrid Ø. Svendal, gi et kort historisk riss over dansekunstens utvikling i Norge.

Hun vil komme inn på pedagogens rolle og betydning for dansekunsten, samt snakke om hierarkier og maktrelasjoner i dansekunstfeltet. Svendal vil i foredraget også komme inn på det som kan oppfattes som et gap mellom det som danses i utdanningene og det som danses på scenen.

Foredraget er et samarbeid mellom Spin Off Forstudium i Dans og Danseinformasjonen - det nasjonale kompetansesenteret for dansekunst - og er en del av Spin Off Forstudium i Dans sitt 20-årsjubileum.

Foredraget er gratis og åpent for alle.

Lunsjprat-serien arrangeres med støtte fra Kulturrådet - scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner.

Siden 2002

Historien vår

Spin Off Forstudium i Dans er en ettårig danseutdanning i Oslo.

Siden 2002 har skolen vokst til å bli en velrenommert aktør i dansefeltet og et viktig springbrett til karrierer innen dans.
Historier
fra Spin Off Forstudium

Ti spørsmål

Med Carl Aquilizan

En brikke i den norske dansekunsten

Hvor gikk egentlig veien videre for de tidligere elevene?

Jubileumsintervju med Liv Greli

Jeg vil at flere skal kjenne på det som foregår inni dem når de danser, gleden over å bevege seg.

Et år på Spin Off

– intervju med Inger Flotve og Garance Goutard-Dekeyser

Med ambisjoner og vilje

- en dag på Spin Off Forstudium i Dans

Logo

Spin Off Forstudium i Dans er en 1-årig skole for de som i fremtiden ønsker å jobbe profesjonelt – som danser, pedagog eller koreograf.

© 2022 Spin Off Forstudium i Dans. | Schous Kulturstasjon: Trondheimsveien 2L, 0560 OSLO | Tlf: 22 36 02 00 | post@spinoff.no.
Your Cart 0

Your cart is empty